Rotenso®
Co możesz podłączyć do rekuperatora [email protected] 2024-06-12

Zobacz, co możesz podłączyć do Twojego rekuperatora Rotenso

Opcje sterowania

Panele sterowania z matrycą sensoryczną

iSWITCH Ti white

iSWITCH Ti black

Panele sterowania z kolorowym ekranem dotykowym

iSENSE 5i white

iSENSE 5i black

Aplikacja mobilna
dla systemów
Android / iOS

Rotenso iCONNECT

Przeglądarka
internetowa

Rotenso iCONNECT WEB

CZERPNIA

Przepustnica

Sterowanie siłownikiem
przepustnicy odcinającej
iSTREAM STEEL
zlokalizowanej
na kanale czerpnym

Gruntowy wymiennik ciepła

Kanałowy czujnik
temperatury T PROBE D2.2
gruntowego, powietrznego
wymiennika ciepła

Sterowanie pompy
gruntowego glikolowego
wymiennika ciepła

Sterowanie przepustnicą GWC iGROUND CUBE gruntowego powietrznego wymiennika ciepła

WYRZUTNIA

Przepustnica

Sterowanie siłownikiem
przepustnicy odcinającej
iSTREAM STEEL
zlokalizowanej na
kanale wyrzutowym

NAWIEW

Nagrzewnico-chłodnice

Sterowanie sygnałem
0-10V siłownika zaworu
regulacyjnego VXP459 dla
nagrzewnico-chłodnicy
wodnej iMULTI CUBE W

Sterowanie agregatem
skraplającym zasilającym
nagrzewnico-chłodnicę
freonową iMULTI CUBE F

Kanałowy czujnik
temperatury
T PROBE D2.2

WYWIEW

Czujniki

Ścienny czujnik
jakości powietrza
iMULTI PROBE W2.2

Kanałowy czujnik
jakości powietrza
iMULTI PROBE D2.2

Kanałowy
czujnik wilgotności
i temperatury
RHT PROBE D2.2

SYGNAŁY STERUJĄCE

Centralka alarmowa

Włącznik okapu

Funkcja kominek

Aktywacja wietrzenia za pomocą
włącznika ściennego